Monday, 1 July 2024

4 ผลไม้น้ำตาลสูง คนเป็นเบาหวานห้ามกิน

09 Oct 2022
355
ปก 4 ผลไม้ พูดถึง 4 ผลไม้น้ำตาลสูงที่คนเป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยง เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียว สามารถช่วยลดน้ำตาล น้ำตาลไม่สูง มีผลไม้อะไรบ้างที่ควรจะหลีกเลี่ยง กินแล้วน้ำตาลพุ่งกระฉูด 4 ผลไม้ มีอะไรกันบ้าง โรคเบาหวานเกิดจากการที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยลง หรือว่าร่างกายของเรามีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้น สูงขึ้น จนกลายเป็นโรคเบาหวานขึ้นมานั่นเอง การที่เราปล่อยน้ำตาลในเลือดของเราสูงเป็นเวลานานไจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรา ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ดังนั้นจึงสําคัญมากในการที่เราจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้อยู่ในระดับปกติให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

Can People with Diabetes Eat Fruits with Low Glycemic Index?

People with diabetes can incorporate low-sugar fruits for diabetes into their diet. These fruits have a low glycemic index, which means they cause a slower rise in blood sugar levels. Examples of such fruits include berries, cherries, and avocados. Consuming them in moderation can be a healthy addition to a diabetic meal plan.

ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อนอันตรายใกล้ตัวได้อย่างไร?

To avoid the dangers of food contaminants, it is crucial to make informed choices about what we consume. Reading food labels, buying fresh produce from trusted sources, and practicing proper food handling and storage techniques are key. Additionally, being aware of common contaminants like pesticides, heavy metals, and pathogens can help minimize the risks associated with contaminated food.

กินผลไม้อย่างไร ไม่ให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูง

ผลไม้ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่อยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างต่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย หลายคนก็มีความเชื่อว่า คนที่เป็นเบาหวานสามารถทานผลไม้ได้เพราะว่าเป็นน้ำตาลที่ดีไม่ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือด สูงขึ้น อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิด ต้องบอกเลยว่าน้ำตาลในผลไม้เหมือนน้ำตาลปกติ ถ้าทานในปริมาณที่มากเกินไปหรือว่าเลือกชนิดผลไม้ที่ไม่ดี ที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลที่สูงก็จะส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นสูงขึ้น จนทําให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีนั่นเอง ผลไม้จะมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่างด้วยกันคือ น้ำ น้ำตาล และก็ใยอาหาร ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็จะมีสัดส่วนของในองค์ประกอบสามอย่างที่แตกต่างกันดังนั้นสําหรับคนที่เป็นเบาหวาน จําเป็นจะต้องเลือกผลไม้ที่มีสัดส่วนของ น้ำแล้วก็ใยอาหารสูงแล้วก็สัดส่วนของน้ำตาลที่ต่ำก็จะส่งผลดีต่อคนที่เป็นเบาหวานทานไปแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นสูงมาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงแต่มีใยอาหารที่ต่ำ ก็จะส่งผลทําให้น้ำตาลของเราพุ่งกระฉูดทําให้คุมน้ำตาลไม่ดี ส่งผลเสียต่อร่างกาย

ผลไม้ 4 อย่างทานไปแล้วน้ำตาลพุ่งกระฉูดคนที่เป็นเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยง

ผลไม้ชนิดที่ 1 คือ ผลไม้ตากแห้ง ไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากแห้ง ลูกพลับตากแห้ง สตรอว์เบอร์รี่ตากแห้ง พวกผลไม้ตากแห้งเหล่านี้ที่มีวางจําหน่ายตามห้าง ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ แนะนําว่าคนที่เป็นเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าทานเข้าไปแล้วน้ําตาลพุ่งกระฉูด การที่เราทานผลไม้ตากแห้งก็จะทําให้อิ่มช้าด้วยไม่อิ่มท้อง ถ้าสมมุติทานเป็นผลสด  อาจจะกินแค่ลูกหรือสองลูก เราก็อิ่มแล้วใช่ไหม ? แต่ถ้าทานพวกผลไม้ตากแห้ง บางทีทานไปนะครับ 4-5 ลูกยังรู้สึกว่ายังไม่อิ่มเลย ผลไม้ชนิดที่ 2 น้ำผลไม้ ต้องบอกเลยครับว่าคนที่เป็นเบาหวานหลายคนไม่ทราบ น้ำผลไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้กระป๋องหรือว่าเป็นขวดที่ขาย ขายตามร้านค้าต่างๆ ต้องบอกเลยว่ามีน้ำตาลที่สูงมาก คนที่เป็นเบาหวาน ทานไปแล้วน้ำตาลในเลือดพุ่งกระฉูดน้ำส้มคั้นหนึ่งแก้วกว่าที่เราจะคั้นออกมาได้หนึ่งแก้วเป็นที่จะต้องใช้ผลส้มประมาณ 5-6 ผลเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเราดื่มน้ำส้มหนึ่งแก้วก็จะเท่ากับเรากินผลส้มประมาณ 5-6 ผล นอกจากนี้น้ำผลไม้ก็ยังมีกากใยอาหารที่ต่ำเวลาเราดื่มเข้าไปแล้ว ร่างกายของเราจะดูดซึมน้ำตาลได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราพุ่งสูงขึ้น ดังนั้นไม่ดีต่อร่างกายมารับประทานเป็นผลสดจะดีกว่า ชนิดที่ 3 ผลไม้กระป๋องแล้วก็ผลไม้แปรรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยเชื่อมมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองต่างๆ ต้องบอกว่าผลไม้เหล่านี้น้ำตาลถ้าคนเป็นเบาหวานทานเข้าไปแล้วน้ำตาลพุ่ง กระบวนการในการแปรรูปผลไม้ต่างๆในกระบวนการจะมีน้ำตาลมหาศาลเลยทีเดียว ในการที่นํามาแปรรูปผลไม้ต่างทําให้ไอ้องค์ประกอบของผลไม้เหล่านี้ก็จะมีน้ำตาลที่สูงมากๆเลยทีเดียว ดังนั้นไม่แนะนําให้คนที่เป็นเบาหวานทาน ไม่ว่าจะเป็นผลไม้กระป๋อง ลิ้นจี่กระป๋อง เงาะกระป๋อง ทานเป็นผลสดจะดีผลไม้ที่แปรรูปอื่นอื่น ผลไม้ชนิดที่ 4 ผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลที่สูง หรือว่าค่าไตรซีมิกซ์ อินเด็กซ์ที่สูงนั่นเอง หลายคนก็ถามว่าค่าไกลซีมิกซ์ อินเด็กซ์ มันคืออะไรหรือเรียกสั้นสั้นว่าค่า GI หรือในภาษาไทยเรียกว่าค่าดัชนีน้ำตาล ค่าเหล่านี้คือค่าของอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่าอาหารชนิดนั้นที่เราทานเข้าไปแล้วจะทําให้เราดูดซึมน้ำตาลได้อย่างรวดเร็วขนาดไหนและก็มีปริมาณน้ำตาลมากขนาดยิ่งอาหารไหน ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลหรือว่าค่าจีไอที่สูงๆ ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าอาหารเมื่อเราทานเข้าไปแล้วร่างกายเราจะดูดซึมน้ำตาลได้อย่างรวดเร็ว หลักๆก็จะมี พวกแตงโม สับปะรด แล้วก็อินทผาลัม ต้องบอกเลยว่าผลไม้สี่ชนิดนี้จะมีค่าดัชนีน้ำตาลที่สูง แนะนําว่าคนที่เป็นเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยงผลไม้เหล่านี้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลที่สูงก็จะช่วยให้น้ำตาลในเลือดของคุณดีขึ้นดีขึ้นต่อไป

สนับสนุนโดย ebet88.vip