Saturday, 15 June 2024

ผลเสียของการดื่มสุรา

ปก ผลเสียของการดื่มสุรา

การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียโดยตรงต่อปัญหาสุขภาพทางร่างกายในระบบประสาทและสมอง และยังเป็นสาเหตุหลักของโรคตับแข็ง ซึ่งการดื่มสุราเป็นระยะเวลานานนอกจากจะมีปัญหาสุขภาพแล้วยังส่งผลกระทบต่อชีวิตในด้านความสัมพันธภาพกับคนในครอบครัวและการงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสังคมที่เรามักจะพบเห็นกับบ่อย ๆ อย่างการเมาแล้วขับ ผู้ที่มีปัญหาการติดแอลกอฮอล์หรือสุราจึงควรได้รับการบำบัดรักษาควบคู่กับการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เพื่อเลิกสุราอย่างได้ผล

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต เมื่อดื่มแล้วจะทำให้เกิดผลต่อระบบประสาทอย่างเช่น เสียการทรงตัว พูดไม่ชัด และที่รุนแรงคือหมดสติ หลังจากดื่มสุราเข้าไปปริมาณหนึ่ง ทำให้ร่างกายจิตใจและพฤติกรรมผิดปกติ ความสามารถในการทำหน้าที่ต่าง ๆ บกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับขี่ยานพาหนะก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อผู้ดื่มเอง ครอบครัว และสังคม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่ออวัยวะหลายส่วนภายในของร่างกาย ในด้านสุขภาพเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิต ทั้งผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะสะสม

สมองและระบบประสาท

ผลต่อสมอง มีอาการมึนเมา ง่วงนอน หลับ หมดสติ ระบบประสาทส่วนปลาย ทำให้มีอาการชาตามปลายมือ, ปลายเท้า ถ้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หรือดื่มจนติดจะทำให้เกิดความจำเสื่อม ทำให้สมองเสื่อมเมื่อเอ็กซเรย์สมองจะพบว่าขนาดของสมองเล็กลง สูญเสียการทรงตัว เดินไม่ตรงทาง มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง บางครั้งมีอาการเศร้าซึม หรือบางครั้งจะมีอาการประสาทหลอน ระแวงว่าจะมีคนมาทำร้าย

ระบบทางเดินอาหารและตับ

กระเพาะอาหาร ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบ เป็นแผลในกระเพาะ เลือดออกในกระเพาะอาหาร เส้นเลือดดำที่หลอดอาหารโป่ง ก่อให้เกิดอาการปวดท้อง หรืออาเจียนเป็นเลือด ผลต่อตับอ่อน ทำให้ตับอ่อนอักเสบ มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง มีไข้ขึ้นสูง บางครั้งอาจทำให้เสียชีวิตได้ผลต่อตับ เมื่อดื่มนานเข้าจะทำให้เกิดโรคตับแข็ง ซึ่งจะมีอาการอ้วกเป็นเลือด ทำให้อาจเป็นมะเร็งตับได้

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ระบบหัวใจ เมื่อดื่มแอลกอฮอล์มาก ๆ จะทำให้การเต้นและการบีบตัวของหัวใจไม่ปกติ หัวใจเต้นเร็วขึ้น และขณะเดียวกันถ้าดื่มสุรามากจะขาดวิตามินบีหนึ่ง ก็จะทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจทำงานไม่ปกติ

ระบบหลอดเลือด แอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดขยายตัวและทำให้ไขมันในเลือดสูงทำให้เส้นเลือดแข็งตัวง่าย ซึ่งจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ง่าย ส่งผลให้เป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ พิการชั่วชีวิตได้

ระบบขับถ่ายและอวัยวะสืบพันธุ์

เมื่อดื่มจนเรื้อรังจะทำให้ความต้องการทางเพศจะลดลง และส่งผลทำให้ลูกอัณฑะมีขนาดเล็กลงได้ ในผู้หญิงตั้งครรภ์ จะทำให้เกิดการแท้งหรือคลอดบุตรเร็วกว่ากำหนด มีโอกาสทำให้เด็กที่กำลังจะเกิดมาเกิดมามีความผิดปกติได้สูง ทำให้การสร้างเซลล์ประสาทและสมอง รวมถึงหัวใจ ตา แขน ขา อวัยวะเพศของทารก  ผิดปกติ ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย สมองเล็กกว่าปกติ เป็นโรคสมาธิสั้น รูปหน้าผิดปกติ ดวงตา กรามมีขนาดเล็ก ปลายจมูกพิการ

ผลต่อวงจรการนอน

แอลกอฮอล์จะช่วยให้หลับง่ายในช่วงแรกแต่เมื่อดื่มต่อเนื่องจะทำลายวงจรการนอนโดยตรง ทำให้ตื่นกลางคืน และมีปัญหาการนอนไม่หลับ

สุรา และผลเสียที่ตามมา

ประโยชน์และโทษของสุรา

ประโยชน์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่

 1. ให้พลังงานต่อร่างกาย
 2. ช่วยให้เจริญอาหารและช่วยในการย่อยให้ดีขึ้น
 3. ช่วยกระตุ้นหัวใจทำให้เลือดฉีดแรง
 4. ทำให้หลอดเลือดโคโรนารีขยายตัว เพื่อส่งไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย
 5. ช่วยไตในระบบการขับถ่ายให้ดีขึ้น
 6. ทำให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น
 7. ใช้ดื่มก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้
 8. ใช้ดื่มควบคู่กับของหวานได้
 9. ดื่มเพื่อให้กำลังคนไข้หรือฟื้นไข้
 10. ใช้ผสมหรือดองยาได้
 11. ใช้ทาดับพิษอาการคันและฆ่าเชื้อโรคได้บางชนิด
 12. ใช้ผสมหรือประกอบอาหารได้

โทษของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่

 1. เป็นสิ่งเสพย์ติด เป็นพิษต่อระบบประสาท ทำให้เป็นโรคเหน็บชา
 2. เป็นพิษต่อกระเพาะอาหารและลำไส้
 3. เป็นพิษร้ายแรงต่อโรคความดันโลหิตสูง
 4. ดื่มมากทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ เสียบุคลิกภาพ ขาดความรับผิดชอบและเป็นที่รังเกียจของสังคม
 5. ดื่มมากจนติดเป็นนิสัย ทำให้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ตับไตพิการได้
 6. ทำให้เกิดหนี้สิน เสียงาน เสียอนาคต

อย่างไรก็ดี ควรดื่มแต่พอประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียที่จะตามมา

สนับสนุน ufa6556.pro