Sunday, 10 December 2023

กว่าจะมาเป็นช็อกโกแลต

25 Jan 2023
211

ปก กว่าจะมาเป็นช็อกโกแลต

owenhillforsenate จะมาเล่าถึงความเป็นมาว่าช็อคโกแลตถูกค้นพบมาตั้งแต่สองพันปีที่แล้ว หลังสมัยพระนางคลีโอพัตราแห่งอียิปต์ เป็นผลผลิตที่ได้จากเมล็ดของต้นคาเคา (cacao) ในป่าร้อนชื้นของทวีปอเมริกา จัดอยู่ในตระกูล Theobroma cacao แปลว่า อาหารแห่งทวยเทพ ชนกลุ่มแรกที่รู้จักช็อคโกแลตเป็นชาวอารยธรรมโบราณที่อยู่ในเม็กซิโก และอเมริกากลาง ได้แก่ชาวมายัน และชาวแอซเทคแห่งอารยธรรมเมโสอเมริกา คนเหล่านี้เอาเมล็ดคาเคามาบดแล้วผสมกับเครื่องปรุงหลายชนิดเพื่อทำเป็นเครื่องดื่มที่มีรสขมเฝื่อน นอกจากใช้ประกอบอาหารแล้วช็อกโกแลตยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเชิงศาสนาและสังคมด้วย

เล่ากันว่า คนมายายุคคลาสสิกชอบดื่มช็อกโกแลตกันในวาระพิเศษ ขณะที่บรรดาเชื้อพระวงศ์จะนิยมดื่มกันมาก ส่วนชาวแอซเทค บรรดาผู้ปกครองระดับสูง พระ ทหารยศสูง และพ่อค้าที่มีหน้ามีตาเท่านั้นที่มีสิทธิลิ้มรสเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์นี้ ช็อกโกแลตมีบทบาทสำคัญในพิธีของราชวงศ์และศาสนา เพราะใช้เมล็ดคาเคาเป็นเครื่องสักการะเทพเจ้า และดื่มในพิธีสำคัญ

สำหรับที่มาของชื่อช็อกโกแลตนั้นยังไม่มีใครอธิบายได้แจ่มชัด แต่มีความเป็นไปได้สองทาง ทางแรกเป็นคำที่ผันมาจากคำว่า “ช็อคโกลัจ” ในภาษามายา ซึ่งหมายถึง มาดื่มช็อกโกแลตด้วยกัน อีกทางหนึ่งอธิบายว่าน่าจะมาจากภาษามายาเช่นกัน คือ ” chocol” แปลว่า ร้อน ผสมกับคำว่า “atl” ของแอซเทคที่แปลว่า น้ำ พอมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่า chocolatl และมาเป็น chocolate ต่อมาในยุโรป ร้านช็อกโกแลตแห่งแรกเปิดบริการในลอนดอนเมื่อปี ค.ศ. 1657 คล้ายกับร้านกาแฟ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากกว่าในเวลาต่อมา ร้านช็อกโกแลตเป็นสถานที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ถกเรื่องการเมือง พบปะผู้คน และเล่นพนัน บางแห่งรับเฉพาะผู้ชาย แต่ก็หลายแห่งที่เปิดรับทุกเพศที่มีเงินจ่าย

ช็อกโกแลต

ขั้นตอนการทำช็อกโกแลตไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายร้อยปี จนกลางศตวรรษ 1700 ซึ่งเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม อนาคตของช็อกโกแลตก็ถึงเวลาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ก่อนหน้ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ขั้นตอนการผลิตช็อกโกแลตต้องอาศัยแรงงานคนอย่างเดียว ซึ่งใช้เวลานาน และค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ช็อกโกแลตหาซื้อได้เฉพาะคนร่ำรวยเท่านั้น เมื่อนักประดิษฐ์ได้สร้างเครื่องจักรไอน้ำสำเร็จ การผลิตช็อกโกแลตจำนวนมากด้วยเวลาที่สั้นลงทำให้เส้นทางของช็อกโกแลตไม่อยู่เฉพาะเครื่องดื่มเท่านั้นแต่ยังวิวัฒนาการกลายเป็นขนมหวานที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลกด้วย

ช็อกโกแลตสวิสอาจโด่งดังที่สุด ส่วนหนึ่งเนื่องเพราะพวกเขาเป็นชาติแรกที่ตั้งโรงงานผลิตเป็นล่ำเป็นสัน นอกจากนี้ ยังเป็นชาติแรกที่คิดค้น ช็อกโกแลตนม (milk chocolate) นำนมไปผสมกับช็อกโกแลตได้สำเร็จ (โดยนักเคมี นามว่า อองรี เนสต์เล ปี 1867) แต่จะว่าไป แล้วแต่ละประเทศล้วนมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป

ปัจจุบันนี้ เบลเยี่ยมนับเป็นแหล่งผลิตช็อคโกแลตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเช่นกัน คนที่ทำหน้าที่ในการผลิตช็อคโกแลตนั้นได้รับการยกย่อง ว่าเป็นช่างฝีมือประจำชาติเลยทีเดียว

Chocolate

 

การปลูกต้นโกโก้ (GROWING CACAO)

ต้นโกโก้ หรือ ธีโอโบรมา คาเคา (Theobroma Cacao) ซึ่งสื่อความหมายว่า “อาหารของเทพเจ้า” ในภาษากรีก คือต้นกำเนิดของช็อกโกแลตทั่วโลก ต้นโกโก้เติบโตได้ดีตามพื้นที่ต่างๆรอบโลกที่อยู่ระหว่างเส้นรุ้งเขตร้อนเหนือ (Tropic of Cancer) และเส้นรุ้งเขตร้อนใต้ (Tropic of Capricorn) ต้นกำเนิดของต้นโกโก้นั้นอยู่ในแถบลุ่มน้ำอเมซอนในเขตประเทศเปรู โดยโกโก้เป็นพืชที่เพาะปลูกและบริโภคในอารยธรรมมายา (Maya) และแอซเท็ค (Aztec) มาช้านาน แม้ว่าต้นโกโก้จะเป็นจุดตั้งต้นของช็อกโกแลตทั้งหลายในโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าเมล็ดที่ได้ออกมาจะเป็นแบบเดียวกันในทุกแห่งที่ปลูก การดูแลและการแปรรูปเมล็ดของเกษตรกรล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ด

สนับสนุนโดย ufa369.cc